مزایا ومعایب ونیر کامپوزیت چیست؟

489
http://mehraddental.ir/ کامپوزیت نیازمند مراقبت بیش تر است و با ترمیم تعداد کمتری از دندان ها و هزینه کمتر نتیجه بهتری حاصل می شود ولی در هر حال نتیجه زیبایی در هر 2 روش یکی است.
clinicmehrad 8 دنبال کننده
pixel