آگوا بالانس برد

45

فیلم آشنایی با آگوا بالانس بُرد(Aqua Balance Board)  ابزاری برای توانبخشی مفصل مچ پا  مناسب برای تمرینات حس عمقی  توانبخشی مفاصل پاها و شانه¬ جهت تهیه تجهیزات هیدروجیم و هیدرومِد با ما در تماس باشید. 09128859550 telegram:@HydroGym www.HydroGym.ir

هیدروجیم
هیدروجیم 3 دنبال کننده