فستیوال اوریگامی - روز اول

29
هر ساله از تاریخ 24 اکتبر تا 11 نوامبر جشن 17 روزه جامعه اوریگامی در دنیاست .
pixel