سخنرانی دکتر شریعت مدیر عامل شرکت کلران

94
سخنرانی جناب آقای دکتر شریعت مدیر عامل شرکت شیمیایی کلران بعنوان برگزیده صنعت - در آئین تجلیل از صنعتگران و معدنکاران استان سمنان - تیر 1398
pixel