ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

سخنرانی دکتر شریعت مدیر عامل شرکت کلران

153
سخنرانی جناب آقای دکتر شریعت مدیر عامل شرکت شیمیایی کلران بعنوان برگزیده صنعت - در آئین تجلیل از صنعتگران و معدنکاران استان سمنان - تیر 1398
pixel