کوچر بیرکار ریاضی دان کورد و استاد دانشگاه کمبریج

601

دستاورد کوچر بیرکار دانشمند ریاضی دان کورد، که جایزه فیلدز را به خاطر آن دریافت کرد. Professor Caucher Birkar, Who Fled War and Found Asylum, Wins Fields Medal

pixel