زندگی زیر زمینی معتادان- مستند بلند

269
معتادان تهران در زیر زمین تونلی را برای زندگی پیدا کردند. اردیبهشت نود و نه. این فرمت بلند مستند به مدت دوازده دقیه است.
pixel