ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

جفت گیری زالوها

804
زالوپروران 8 دنبال‌ کننده
804 بازدید
اشتراک گذاری
زالوهای طبی عمدتا هرمافرودیت (دوجنسیتی ) هستند و در طول جفت گیری آمیزش (لقاح ) متقابل دارند. این جفتگیری هم در داخل آب و هم در خشکی می تواند انجام شود.
pixel