هنرستان موسیقی پسران/سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر

318
ارکستر سازهای ایرانی هنرستان پسران در سال 1392 با هدف ارائه موسیقی آکادمیک و اجراهای رسمی هنرجویان هنرستان با پیشنهاد علیرضا ایلچی مدیر هنرستان و نظارت شورای فنی هنرستان موسیقی تشکیل شد. خرید بلیت کنسرت هنرستان موسیقی پسران در سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر از سایت:www.tiwall.com
pixel