ای بغضِ ناصبور- سعید بیابانکی

918
باور کنید هیچ دلی را در این جهان نشکسته ایم ما و نیازرده ایم ما گفتی پناه می بری از بی کسی به چاه ای بغض ناصبور مگر مرده ایم ما؟

دنبال کن دنبال میشی

2 ماه پیش
سلام،فالوشدی فالوکن ممنونم همه باهم برای هم
pixel