بحث و جدل در جلسه کارگروه مدیریت پسماند قروه

285

جلسه کارگروه پسماند شهرستان قروه به جلسه بحث و جدل اعضای شورا و شهردار تبدیل شد.

کُردتودی
کُردتودی 29 دنبال کننده