تنبک نوازی مهسا نساج پور، نوازندهٔ برگزیدهٔ جشنواره موسیقی جوان

7,113

مهسا نساج پور، نوازندهٔ برگزیدهٔ گروه ج در جشنواره موسیقی جوان امسال است. اجرای او را در هفدانگ تماشا کنید. www.hafdang.com

هفدانگ
هفدانگ 9.2 هزار دنبال کننده
Haji.JAVAD.AFG

Haji.JAVAD.AFG

11 ماه پیش
عالی بود