رتبه های صنعت و معدن

339
339 بازدید
اشتراک گذاری
این برنامه اشاره به جایگاه و رتبه زیر 20 ایران در مسائل مختلف علمی، اقتصادی، سبک زندگی و ... دارد که در فضای گرافیکی به صورت موشن گرافیک دو بعدی به ارائه اطلاعات و آمار می پردازد. رتبه های صنعت و معدن
pixel