احیاء صنعت نساجی و پوشاک ایران (خبرنگار: مهدی ستوده )

85

استان اصفهان قطب صنعت نساجی کشور است اما متأسفانه رکودی بی‌سابقه بر صنعت نساجی اصفهان سایه افکنده که سبب تعطیلی بسیاری از کارخانه‌های بزرگ شده و اکنون درصد بالایی از کارخانه‌ها و کارگاه‌های نساجی استان بازار خود را از دست داده‌اند و با 30 درصد ظرفیت و زیر خط تولید کار می‌کنند. وعده‌های بسیاری برای بهبود وضعیت صنعت نساجی داده شد، اما متأسفانه هیچ‌ کدام از این قول‌ها اجرایی نشده و رکود همچنان گریبان‌گیر نساجی استان اصفهان است. گزارش مهدی ستوده خبرنگار صدا و سیما از راه اندازی شهرک پوشاک در اصفهان

pixel