تعریف کمتر شنیده شده‌ی آدولف هیتلر از ماهیت اصلی سرمایه!

1,235
یک سخنرانی بسیار زیبا و پر اهمیت با زیرنویس فارسی از پیشوا آدولف هیتلر در خصوص این که سرمایه واقعی هر ملتی کار کردن همان ملت در راستای خوشبختی خودشان است و پول چه کم و چه زیاد نیز از همین راه به دست می آید؛ هر یک مارک پول آلمانی که در دست می گیرید در واقع کاری است که به ازای یک مارک در آلمان انجام شده است! / حق نشر: aryanarcher
pixel