تفسیر فابیانو کاروانا - ویشی آناند ،دورپنجم کلاسیک لندن

198
تفسیر بازی فابیانو کاروانا - ویشی آناند ،دورپنجم کلاسیک لندن ، مفسر: دانیل کینگ
سراسر شب
%54
کارگردان: فرزاد موتمن مدت زمان: یک ساعت و 34 دقیقه
سراسر شب
pixel