گلچین فرودهای شجاعانه هواپیما ها در بادهای شدید

3,989

اگر شما نگران پرواز در هواپیما های طراحی شده اید لطفا می خواهم این فیلم ویدئو را تماشا کنید. یک صحنه فیلم برداری لحظه به لحظه هواپیما توربوپراپ های مختلف فیلم برداری فرود در بیرمنگام و سایر فرودگاه بریتانیا است در حالی که مبارزه در برابر بادهای عنوان قوی به عنوان 50 مایل در ساعت را نشان میدهد - و برجسته تر اینکه تعداد بسیاری در همین هفته ظبت شده که دیدن همه شما را خسته خواهد کرد. این گزیده ای است