کمپین خشت سلامت 3

167
در این کمپین قرار است از طریق بازیافت ضایعات فلزی ، برای اولین بار در دنیا ، مرکز کار آفرینی به نفع توانیابان در شهر الیگودرز احداث بشه . این طرح بین شرکت کارال و موسسه نیکوکاری رعد الغدیر اجرا می شه . www.Raad-Alghadir.org www.Karal.ir
filimo
آقازاده - قسمت 14
%95
همزمان با عاشق شدن راضیه، نیما خطر نزدیک شدن حامد را بیشتر از همیشه احساس می کند!
pixel