دومین کرسی آزاداندیشی رسانه ای با موضوع مدیریت بحران سیل باتاکید بر نقش رسانه ها

133

دومین کرسی آزاداندیشی رسانه ای با موضوع «مدیریت بحران سیل با تاکید بر نقش رسانه ها» روز چهارشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۸ در دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی برگزار شد. در این نشست دکتر مسعود تجریشی، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست، دکتر سحر تاج بخش رییس سازمان هواشناسی و دکتر اکبر نصراللهی استاد مدیریت بحران و رییس دانشکده ارتباطات و رسانه به بررسی علل سیلاب و عملکرد بخش های مختلف درگیر در این بحران و نقش رسانه ها در نوع و نحوه اطلاع رسانی پرداختند.