و تو چه میدانی دسته عزاداری چیست...

341

سه مرتبه سوره توحید را بخوانید و هدیه کنید به حضرت زهرا سلام ا... علیها و خانم جان زینب کبری سلام ا... علیها تا اجازه عزاداری بدهند به ما