ثبت جهانی جنگل های هیرکانی

48
لحظه ثبت جهانی جنگل های هیرکانی در اجلاس کمیته میراث طبیعی یونسکو در باکو پس از دشت لوت، اکنون جنگل های هیرکانی در شمال ایران به عنوان دومین میراث طبیعی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید www.Respina24.ir
pixel