عصای جادویی پیشرفته آرشیکد ۲۱ (ابزارها ۳)

1,879

این ویدیوی آموزشی عصای جادویی پیشرفته آرشیکد را معرفی می کند که اکنون دارای قابلیت ارایه تعامل گرافیکی می باشد (مجموعه ویدیو های رسمی گرافیسافت به فارسی)

pixel