ماهی فضایی - خورشید گرفتگی

1,111
آفرینش 11.6 هزار دنبال‌ کننده
در یک پارک ساحلی، ماهی فضایی، مارینا و زیک به بازی و تفریح مشغولند. گاهی که مشکلی برای کسی رخ می دهد، توپ رنگارنگ، ماهی فضایی را مأمور کمک به او می کند. ماهی فضایی با کمک دوستانش مشکل را حل می کنند.
آفرینش 11.6 هزار دنبال کننده
pixel