16_ مفهوم Pool و Lane در BPMN2

351

فیلم زبان انگلیسی BPMN Pool and Lane از سری فیلم های شرکت orbus software میباشد. در این فیلم با Pool و Lane در BPMN2 آشنا می شوید. جهت مطالعه بیشتر در این خصوص به وبسایت ما در www.bpmn.ir مراجعه کنید. ما در www.bpmn.ir به معرفی BPMN2 می پردزایم و روش های مدلسازی فرآیندها با استفاده از این استاندارد رو بیان میکنیم.

مهدی جلالی
مهدی جلالی 14 دنبال کننده