فرهنگ رانندگی در آلمان

1,075

در آلمان هنگامی که ترافیک سنگین باشد ، رانندگان (به موجب قانون) باید به سمت لبه هر یک از طرفین حرکت کنند تا یک مسیر باز برای وسایل نقلیه اضطراری ایجاد شود.

جل الخالق
جل الخالق 5 دنبال کننده