معرفی کتاب دیکته ی شب کودکان طلایی - روح الله سلیمانی

1,485

کتاب دیکته شب کودکان طلایی بر اساس فارسی اول دبستان و جملات انگیزشی نوشته شده است. با این کتاب می توانید ضمن تقویت توانایی نوشتاری کودکان، اعتماد به نفس و خودباوری فرزند دلبند خود را افزایش دهید. در این کتاب با استفاده از حروفی که کودک به صورت مرحله به مرحله می آموزد یکسری جملات مفید، آموزشی و انگیزشی به صورت دیکته به او گفته میشود که با تکرار آن به تدریج در ضمیر ناخودآگاهش می نشیند.