شیـرینی نـخودچی ویـژه عـید نوروز- روش آسان پخت شیرینی نخودچی | Chichpeas cookies

9,878

نـوروز پـیروز و خجـسته تان باشد: شیرینی نخودچی برای سفره عید نوروز با بوی تازه و خوش پرتقال و مزه هــل. روش آسان درست کردن این شیرینی را با مایه های خانگی در این کانال ببینید. برای دریافت ریزه کاریهای این روش خواهشمندیم به آدرس سایت ما نگاه کنید.

pixel