مروری کوتاه بر کتاب رنج های ورتر جوان از نشر ماهی

3,332

من، هر چه از داستان ولتر بینوا جسته و یافته ام، همه را در این دفتر گرد آورده ام و پیشکش شما می کنم و می دانم که از این بابت قدردانم خواهید بود. چه، یقین که از روح و منش او ستایش و محبت، اما از سرنوشتش اشک خود را دریغ نخواهید داشت. و تو ای جان نیکی که به سهم خود همان دلبستگی های او را داری، از رنج او تسلایی بر گیر، و اگر به حکم تقدیر یا گناهی شخصی دوست دیگری نمی یابی، این کتابچه را همدم خود قرار بده. https://avangard.ir/product/566

u_7191673

2 هفته پیش
سلام
pixel