ویدئویی جالب از حجاب زن های انگلیسی در حدود 100 سال پیش!

171

ویدئویی جالب از حجاب زن های انگلیسی در حدود 100 سال پیش! امروز سالروز پروژه صهیونیستی کشف حجاب توسط رضاخان در ایران است.

یا مهدی(عج)
یا مهدی(عج) 8.7 هزار دنبال کننده