روایت ابراهیم رئیسی فرد از زندگی این روزهایش

96

ابراهیم رئیسی فرد از بنیاد مستضعفان وام می گیرد تا کسب و کار کوچکی در شهرستان کوچک شان راه بیندازد. او این روزها صاحب مغازه شیر و اتصالات در شهرستان قلعه گنج است.

قلعه گنج
قلعه گنج 93 دنبال کننده