داغترین‌ها: #یورو ۲۰۲۰

بازدید از موزه ایران باستان -اردوی تهرانگردی 96

563
یکی از برنامه های موّفق اردوی تهرانگردی ، بازدید از موزه های شهر تهران بوده است. این بار موزه ایران باستان و با توضیحات دبیر محترم مدرسه " جناب آقای موسی خان " .
pixel