نماهنگ | مذاکره ترفند است

43
حضرت آیت الله خامنه ای: الان مشاهده می کنید آمریکایی ها باز مسئله مذاکره را همین طور دارند دنبال می کنند؛ این یک ترفند است، این را باید همه بدانند، همه باید توجّه کنند.
pixel