آموزش کامپیوتر برای کودکان و نوجوانان قسمت 44 (پیش نیاز برنامه نویسی)

31
دوره نکته به نکته ویژگی های این دوره : 1 - فیلم های کوتاه چند دقیقه ای متناسب با سن کودکان و نوجوانان 2 - بیان شیوای مدرس 3 - ایجاد آمادگی های لازم و شناخت کافی برای نوجوانان جهت ورود به دنیای برنامه نویسی ایرانیان سایبر به صورت تخصصی به آموزش برنامه نویسی برای کودکان و نوجوانان 12 تا 18 سال با هدف کسب درآمد می پردازد. ایرانیان سایبر جهت آمادگی بیشتر کودکان و نوجوانان برای ورود به دنیای برنامه نویسی اقدام به انتشار دوره نکته به نکته به صورت رایگان می کند. دانش آموزان حداقل یک بار تمامی اقداماتی
iraniancyber 19 دنبال کننده
pixel