قايق هاى پرنده سپاه آماده جنگ با ناوهاى آمريكايى!!

438

در پى بالا گرفتن تنش ها در منطقه، احتمال جنگ بيشتر قوت گرفته است.اولين بحثى كه با بالا رفتن اين احتمال پيش مى آيد،مقايسه توان رزمى دو طرف و امكانات جنگى آنهاست.در اين ويدئو به بررسى اين موضوع مى پردازيم.با ما همراه باشيد.