مکانیزم طبیعی ذهن در دنیای واقعی و تجارت

601
برای کدنویسی نیاز نیست کدها را حفظ کنید روشی را ابداع کردم که با استفاده از این روش و کمی تجربه می توانید با نگاه کردن به دنیای واقعی نرم افزارهایی بسازید که کاربران حاضرند بابت آنها پول پرداخت کنند.
pixel