تقدیر از جانبازان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

435

به مناسبت ولادت حضرت ابوالفضل العباس (ع) تقدیر از جانبازان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اول اردیبهشت 1397