نوزدهمین جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی

716

نوزدهمین جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز استان های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در اهواز برگزار شد. در روز دوم دی 1395 ، امیر عرفانیان به عنوان بهترین تهیه کننده (برای برنامه نسیم آبادی) لوح تقدیر هیئت داوران را دریافت کرد. با ما همراه باشید. شرکت رسانه سبز. نشانی: www.ResaneSabz.it کانال تلگرامی: ResaneSabz@

رسانه سبز
رسانه سبز 168 دنبال کننده