سوره بقره ، قصه طالوت و جالوت ، استاد عبدالباسط

360

سوره بقره از آیه 247 تا آیه 253 تلگرام: https://t.me/quranekarim604

قرآن کریم
قرآن کریم 20 دنبال کننده