حمایت ماموستا عبدالجبار مرادپور از ماموستا کریکار رهبر مسلمانان کوردستان

352
kurdmedia
kurdmedia 266 دنبال کننده