ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

چرا میزان بارندگی در شهر‌های کشورمان با یکدیگر فرق دارد؟

4
سلف آموز 2.8 هزار دنبال‌ کننده
ما تحقیق علوم هفتم را در مورد علل تفاوت میزان بارندگی در شهرهای مختلف کشور درست کرده ایم، امیدواریم برای فهم آن کمی کمک کرده باشیم.
سلف آموز 2.8 هزار دنبال کننده
pixel