واقعیت غینی و ذهنی (مدلسازی ذهنی و تفکر)

277
Simadars 2 دنبال‌ کننده
به دنیای تفکر خوش آمدید. ذهن ما آدمیان به چه سان پدیده های پیرامونی را مینگرد. آیا دنیای ما واقعی است و یا ذهنی؟ در این ویدئو در باره مدلسازی های عینی و ذهنی صحبت میکنیم و نسبت آنها را در زندگی آدمیان مورد بررسی و کنکاش قرار داده ایم. ما ادمیان در دنیای متفاوتی زندگی میکنم و حتی از واقعیت های یکسان، درک منحصر به فرد خود را داریم اما چگونه میتوان این پیچیدگی ها را در زندگی تفسیر کرد؟
Simadars 2 دنبال کننده
pixel