واکنش بیژن زنگنه به وضعیت بدهی بابک زنجانی

798

پاسخ زنگنه به سوال اقتصادآنلاین درباره آخرین وضعیت بدهی بابک زنجانی پاسخ داد