مراحل تولید و پرورش و تغذیه تا زالو درمانی در روسیه

1,338

این ویدیو نیز در فارم های تولید زالو در روسیه است که جزو بزرگترین کشورهای تولید کننده زالو در جهان است و شامل زالو درمانی و تغذیه زالوها و نحوه پذپرورش زالو می باشد به وبسایت ما مراجعه کنید.

۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩ 8.1 هزار دنبال کننده