مراحل انجام ایمپلنت دندان

58

مراحل ایمپلنت دندان از مشاوره و معاینات لازم توسط دندانپزشک آغاز شده و با مراحل جراحی ایمپلنت ادامه می یابد. در مراحل ایمپلنت دندان دوره ترمیم بسیار مهم می باشد.

pandpdentistry 3 دنبال کننده
روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
%94
کارگردان: اوریول کوئرول مدت زمان: 47 دقیقه
روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
pixel