کلیپ کوتاه امام زمان ...

403
جام جمکران
جام جمکران 1.1 هزاردنبال‌ کننده

خیلی از غزل های حافظ درباره امام زمان است ! غزل هایی که در آنها از نگاری سخن می گوید که اگر دقت کنیم متوجه می شویم که درباره هیچ کس جز امام زمان نمی تواند باشد ... من همیشه فکر می کنم امام زمان که بیاید یکی از کسانی که زنده می شود حافظ است ...« که به بوی ات ز لحد رقص کنان برخیزم»

جام جمکران
جام جمکران 1.1 هزار دنبال کننده