آب مجازی - علیرضا بای

1,078
علیرضا بای 17 دنبال‌ کننده
1,078 بازدید
اشتراک گذاری
بیشتر سطح کره زمین را آب تشکیل می دهد، غالب آن اما آب شور دریاها و اقیانوسها و یا به صورت یخچال و در قطبها وجود دارد. کاهش بارندگیها، گرم شدن زمین و در نتیجه خشکسالیهای متمادیِ سالهای اخیر، بهره برداری از منابع آب را به چالشی مهم تبدیل کرده. در این شرایط، شاخصی مانند آب مجازی هم در مدیریت منابع آب مورد توجه قرار گرفته. آبی که غیرمستقیم و پنهان در چرخه تولید کالا و محصولات صنعتی هم استفاده می شود.
علیرضا بای 17 دنبال کننده
pixel