دکتر عبدالکریمی: ایران به علی دایی نیاز داره ولی به فیلسوف نیاز نداره

135
سخنان دردناکی که دل هر آزاده ای رو به درد میاره.در وصف جامعه ای که فوتبالیستش مشهور تر از متفکره.
filimo
جایی برای فرشته ها نیست
%75
«جایی برای فرشته ها نیست» مستندی درباره «تیم ملی دختران اسکیت هاکی» ایران و مشکلات آنان برای رفتن به مسابقات آسیایی کره جنوبی است.
pixel