گفت وگوی ورایتی با آنتونیو باندراس و پدرو آلمادوار

887

یک گفت وگوی دیدنی از پدرو آلمادوار و آنتونیو باندراس ، درباره ی هم کاری جدیدشان: رنج و افتخار. فیلمی که بااستقبال خوب منتقدان روبه رو شده و راوی زندگی آلمادوار است.

آرت تاکس
آرت تاکس 2.3 هزار دنبال کننده