جوانان ارمنستان برای جنگ با جمهوری آذربایجان داوطلب شدند

1,845
نیک رو 3.6 هزار دنبال کننده
pixel