واکسیناسیون جامعه دانشگاهی

18
️ #آپارات واکسیناسیون جامعه دانشگاهی( استادان- کارمندان- دانشجویان) در پایگاه دانشگاه شهید باهنر کرمان. دانشگاه شهیدباهنر کرمان ️ @Sbukerman_official ️
pixel