نرم افزار دستیار الکترونیک ملک

1,371
1,371 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

برخی از قابلیت های نرم افزار دستیار الکترونیک ملک 1. ثبت اطلاعات شرکت ها نظیر سوابق مالیاتی ، پرونده های مالیاتی و سوابق حسابداری 2. ثبت جزئیات قرار دادها و ضمیمه فایل اسکن شده قرار داد 3. امکان یادآوری سر رسید مطالبات قرار دادها 4. امکان ثبت و تدوین عملکرد برای کارکنان